Các điều khoản và điều kiện – Chuyên Trang Đầu Tư Lợi Nhuận Cao

Các điều khoản và điều kiện

Bằng cách tiếp tục để duyệt trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng, mà song song với chính sách bảo mật của chúng tôi xác định mối quan hệ của chúng tôi với bạn trong liên quan đến trang web này.

Bằng thuật ngữ “chúng tôi” hay “chúng tôi” chủ sở hữu của trang web này là có nghĩa. Tương tự như vậy, thuật ngữ “bạn” mối quan tâm của người sử dụng / người xem trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, người sử dụng / người xem đồng ý với các điều khoản sử dụng như sau:

  • • Các nội dung, chúng tôi cung cấp trên website này là thông tin tổng quát của bạn và chỉ sử dụng. Họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • • Chúng tôi, cũng như bất kỳ bên thứ ba, chúng tôi đã hợp tác với, không đảm bảo tính chính xác, thời gian, hiệu suất, sự trọn vẹn hoặc tính phù hợp của các thông tin được tìm thấy trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể. Vì vậy, bạn chấp nhận rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên trang web này có thể không chính xác hoặc sai lầm, trong khi chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai lầm đến mức tối đa cho phép của pháp luật như vậy.
  • • Bạn thừa nhận rằng bạn sử dụng thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp trên trang web này có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và đó là nhiệm vụ của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp thông qua chúng tôi đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
  • • Một số nội dung trên trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, đồ họa hoặc bố trí, được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và do đó bị cấm để tái tạo phù hợp với các thông báo bản quyền. Đây là một phần của các điều khoản và điều kiện của trang web này mà bạn đồng ý bằng cách sử dụng nó.
  • • Nếu bạn sử dụng trang web này bằng bất cứ cách trái phép, chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc một hành vi phạm tội hình sự.
  • • Để tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp các liên kết đến một số trang web khác trên trang của chúng tôi. Điều này, tuy nhiên, không cấu thành sự chứng thực hoặc bất kỳ trách nhiệm về nội dung các trang web khác ‘trên trang web của chúng tôi.
  • • Cả hai, việc sử dụng các trang web và bất kỳ bất đồng đó là do việc sử dụng nó, tùy thuộc vào luật pháp của Anh và xứ Wales.
Công ty mội giới đầu tư hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á
  • Chào Mừng Bạn Đến Với MONITORBET.COM Nhà Môi Giới Đầu Tư Hàng Đầu Đông Nam Á
  • Welcome to MONITORBET.COM Southeast Asia Leading Investment Brokerage
  • Liên Hệ Quảng Cáo : monitorbet@gmail.com